Yrkesfagleg fordjupingI yrkesfaglege utdanningsprogram er det sett av timar til yrkesfagleg fordjuping. Læreplan i yrkesfagleg fordjuping skal lagast lokalt innan kvart utdanningsprogram på Vg1 / programområde på Vg2. Yrkesfagleg fordjuping skal gi deg moglegheit til å

  • prøve ut eit aktuelt lærefag
  • få erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer aktuelle yrke
  • fordjupe deg i kompetansemål frå læreplanar på Vg3-nivå
  • ta relevante fellesfag frå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse *
  • ta fellesfag i framandspråk *
  • ta programfag frå studieførebuande utdanningsprogram –

* Forslag til endring er til behandling.

Yrkesfagleg fordjuping kan gå føre seg på eigen skole, ein annan skole eller i bedrift.

Les læreplanen i yrkesfagleg fordjuping.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet