Naturbruk (studieførebuande)


  • Kryssløp
  • Opplæring i skole
  • Opplæring i bedrift
  • Blir innført frå fra 2023
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Vidaregåande trinn 1

Vg2 – Vidaregåande trinn 2 eller opplæring i bedrift

Yrke og kompetansar

Vg3 – Vidaregåande trinn 3 eller opplæring i bedrift

Beskriving av kompetanse

  • Naturbruk (studiekompetanse)
  • Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse. Du har da grunnlag for å søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet. Avhengig av tilbodet ved skolen kan du fylle spesielle opptakskrav dersom du kan velje programfag som matematikk og/eller andre realfag. Studium innan natur- og miljøfag eller naturforvaltning krev i dei fleste høve slik fordjuping.

    Personlege eigenskapar

    Du bør like å vere ute i naturen og vere interessert i natur- og miljøspørsmål. I tillegg må du kunne meistre krevjande teoretiske fag.

Meir om naturbruk