Medium og kommunikasjon

  • Opplæring i skole
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Vidaregåande trinn 1

Yrke og kompetansar

Vg2 – Vidaregåande trinn 2

Yrke og kompetansar

Vg3 – Vidaregåande trinn 3

Beskriving av kompetanse

  • Studiekompetanse med medier og kommunikasjon (studiekompetanse)
  • Dette utdanningsprogrammet gir deg generell studiekompetanse og grunnlag for å søjke dei fleste studium ved høyskolar og universitet, for eksempel innan medie- og kommunikasjonsfag, og det gir deg eit breitt utgangspunkt for yrkesval. Du kan for eksempel arbeide med journalistikk og informasjon, programtilvirking, film- og videoproduksjon, animasjon, lyd- og lysproduksjon og nettbasert medieproduksjon.

    Personlege eigenskapar

    Du bør vere kreativ, ha god språkkjensle og kritisk sans. Vidare må du kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne handtere problem under stress. Du bør ha interesse for IKT og digital teknologi.

Meir om studiekompetanse med medier og kommunikasjon