Kunst, design og arkitektur

  • Opplæring i skole
  • Blir innført frå fra 2023
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Vidaregåande trinn 1

Yrke og kompetansar

Vg2 – Vidaregåande trinn 2

Yrke og kompetansar

Vg3 – Vidaregåande trinn 3

Beskriving av kompetanse

  • Studiekompetanse med kunst, design og arkitektur (studiekompetanse)
  • Dette utdanningsprogrammet gir deg generell studiekompetanse. Avhengig av tilbodet ved skolen, kan du fylle spesielle opptakskrav dersom du kan velje programfag som matematikk og/eller andre realfag. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet. Nokre studium innan kunst og design har opptaksprøver. Har du bakgrunn fra kunst, design og arkitektur, har du gode føresetnader for å gjennomføre slike prøver.

    Personlege eigenskapar

    For å velje dette utdanningsprogrammet bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg – vere idérik og like å eksperimentere med oppgåver innan to- og tredimensjonal form. I tillegg bør du vere glad i å lese og å arbeide med krevjande teoretiske fag.

Meir om studiekompetanse med kunst, design og arkitektur