VarslingDu og foreldra dine skal varslast skriftleg dersom det er tvil om at du kan få

  • halvårsvurdering med karakter
  • standpunktkarakter

i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for å fastsetje karakter.

Du og foreldra dine skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at du ved halvårsvurderinga med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren «Nokså god» eller «Lite god» i orden eller i åtferd.

Varselet skal bli gitt utan ugrunna opphald. Det skal gi deg høve til å sikre at det finst grunnlag for karakterfastsetjing eller gi deg høve til å forbetre karakteren i orden eller i åtferd.

Etter at du har fylt 18 år blir ikkje foreldra dine varsla med mindre du har gitt samtykke til det.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet