VaksenopplæringVaksne skal primært bli tekne inn til opplæringstilbod som er organiserte spesielt for vaksne, men som vaksen kan du også søkje om inntak til ordinær opplæring i vidaregåande skole.*

Dersom det er oppretta tilbod med eit avgrensa tal plassar:

  • Vaksne med vaksenrett går før vaksne utan slik rett. Dette gjeld både inntak til ordinær vidaregåande skole og til tilbod som er organiserte spesielt for vaksne.
  • Vaksne med vaksenrett som søkjer ordinær vidaregåande opplæring, blir prioriterte etter ungdom med rett til vidaregåande opplæring.
  • Dersom det er fleire søkjarar utan rett enn det er ledige plassar, stiller søkjarar med fullført studie- eller yrkeskompetanse bakarst i køen.
* Allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller dokumentert realkompetanse gjev grunnlag for inntak til Vg1 på lik linje med norsk grunnskole eller tilsvarande.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: