VaksenDet er inga øvre aldersgrense for å søkje vidaregåande opplæring. Nokre vaksne har lovfest rett til vidaregåande opplæring. Vaksne utan slik rett kan søkje, men vil bli prioritert etter vaksne med rett. Utdanning på vidaregåande nivå gjer deg meir attraktiv på arbeidsmarknaden.

Kontakt fylkeskommunen for nærare opplysningar om vidaregåande opplæring for vaksne.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: