Utskrift av strukturkartet (pdf)Her kan du laste ned tilbodsstrukturen med utdanningsprogram, programområde og kompetansar i pdf-format. Pdf-fila blir automatisk laga ut frå vilbli.no når du trykkjer på ei av lenkjene nedanfor. Du får slik alltid siste versjon av tilbodsstrukturen når du lastar ned dokumentet.

Tilbodsstruktur, 2023–2024

Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, 2023–2024, bokmål
Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, 2022–2023, nynorsk

Tilbodsstruktur LK06

Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, Vg3, 2021–2022, bokmål
Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, Vg3, 2021–2022, nynorsk

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: