Utdanning frå utlandetTreårig vidaregåande utdanning frå utlandet

Dersom du har utdanning frå utlandet som kvalifiserer for opptak ved høgskolar eller univeristet, skal du vende deg til Samordna opptak eller høskolen du kan tenkje deg å søkje for å kontrollere at dei kan godkjenne heile den treårige vidaregåande utdanninga di.

Høgare utdanning frå utlandet

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)  gir generell godkjenning av utanlandsk høgare utdanning. Ønskjer du godkjenning av den utanlanske høgare utdanninga di, vil du søkje om autorisasjon for å utøve eit bestemt yrke i Noreg eller ønskjer du å studere, finn du informasjon på nettstaden til HK-dir. Der finn du òg ei liste med lenkjer til forskjellige autoriserande myndigheiter.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet