Til føresetteSonen din eller dottera di står framfor eit viktig vegskilje – val av vidaregåande opplæring. Du kan ha dine draumar om kva ungane skal bli, men dei unge må få utforske moglegheitene som finst, og ta eit sjølvstendig val basert på eigne interesser og ønske for framtida! Som forelder har du ein viktig funksjon som samtalepartnar og rettleiar. For å hjelpe din ungdom på best mogleg måte bør du lese grundig gjennom informasjonen om vidaregåande opplæring.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: