Tap av skoleplassDu kan miste skoleplassen din dersom du ikkje svarar på tilbod om skoleplass eller ventelisteplass innan svarfristen, eller dersom du ikkje møter opp første skoledagen utan godkjenning frå skolen. Du kan òg miste skoleplassen dersom du gir urette eller ufullstendige opplysningar (endringar i adresse og mobilnummer må du registrere på vigo.no).

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: