Studiekompetanse10. trinn


Studieførebuande opplæring fører fram til studiekompetanse


Vidaregåande trinn 1 i skole

Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Høgare utdanning ved høgskole/universitet


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søkje opptak til dei fleste studium ved universitet og høgskolar. Studiekompetanse i seg sjølv gir ingen garanti for at du kjem inn, du må òg ha gode nok karakterar ut frå dei krava universitetet eller høgskolen stiller.

Korleis oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 frå førebuande utdanningsprogram:

eller fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 frå følgjande yrkesfaglege utdanningsprogram:
eller

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse er det ved nokre studium spesielle opptakskrav, det vil i dei fleste høva seie at du må ha hatt spesielle fag (vanlegvis realfag). Enkelte studium har opptaksprøve.

 

 

Oppbygging av vidaregåande opplæring

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: