Søknadsfristar og inntakskalenderSøknadsfristar

  • 1. mars er ordinær søknadsfrist for vidaregåande skole og formidling til læreplass.
  • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Kven søkjer 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjeld for alle som skal søkje ordinært inntak til videregåande opplæring og til læreplass.

Kven søkjer 1. februar?

For nokre søkjarar er søknadsfristen 1. februar. Dette gjeld:

Sjå òg informasjon frå fylket ditt nedanfor.

Slik søkjer du

  • Du søkjer via nettstaden vigo.no.
  • Nettstaden er open heile døgnet frå byrjinga av januar og fram til søknadsfristen. Han stengjer kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
  • Du kan endre på søknaden din heilt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikkje søkje via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
  • Sjå òg Registrer søknaden din på vigo.no.

Har du spørsmål til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmare informasjon.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: