SøknadsfristFor ordinær opplæring i skole er søknadsfristen den same som for ungdom – 1. mars. For opplæring organisert for vaksne kan det fastsetjast eigne søknadsfristar, og opplæringstilbod kan setjast i gang på ulike tider av året.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: