Samordna opptakSamordna opptak (SO) administrerer opptaket til grunnutdanningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar.

  • Ei samla liste over studia som er organiserte under SO, finn du i studieoversikta.
  • Du søkjer via nettsidene til Samordna opptak. Der lastar du også opp nødvendig dokumentasjon. 
  • Du kan kontakte Samordna opptak på telefon 21 49 56 09 eller e-post sokerinfo@samordnaopptak.no.

Nokre studium med opptaksprøve eller høgskolar som krev skolepengar av studentane, er ikkje organiserte under SO. Ved søknad til lærestader som ikkje er med i SO, sender du søknaden direkte dit, på søknadsskjemaet til lærestaden.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet