Samarbeid mellom skolen og heimenVidaregåande skolar skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar gjennom heile opplæringsåret. Det skal skje ved

  • informasjonsmøte ved starten av skoleåret (Vg1 og Vg2)
  • samtale med kontaktlæraren (Vg1 og Vg2)
  • informasjon om rettar
  • varsel om fråværet til eleven
  • annan informasjon om eleven

Når eleven har fylt 18 år, kan skolen ikkje lenger informere dei føresette utan samtykke frå eleven.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet