Sal, service og reiseliv

Du lærer

 • økonomisk og berekraftig drift
 • om marknadsføring, entreprenørskap og innovasjon
 • administrasjon og digitale verktøy
 • om reiseliv og turisme
 • kundebehandling og sal
 • planlegging og gjennomføring av tryggleikstiltak

Du bør vere

 • organisert, strukturert og resultatorientert
 • kreativ og ha evne til å tenke strategisk
 • open for ulike kulturar og tradisjonar
 • interessert i å kommunisere med menneske

Du kan bli

Arbeidsstader

 • eiga bedrift
 • butikkar eller større bedrifter
 • kontor og hotell
 • vaktselskap, alarmsentralar eller flyplassar
 • turisme- og reiselivsbedrifter

Videre utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:

 • Du kan ta vidare utdanning på fagskole. Ei fagskoleutdanning er ei kort og yrkesretta vidareutdanning som er meint for dei som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
 • – etter oppnådd yrkeskompetanse
  Då har du høve til å ta høgare utdanning ved høgskole eller universitet. Hugs at nokre studium, til dømes ingeniørstudium, realfagsstudium og medisinske studium, føreset at du har visse realfag.
 • Du kan også søkje opptak til høgare utdanning etter forkurs eller gjennom Y-vegen, yrkesfagleg veg til høgare utdanning. Y-vegen er meint for deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-vegen er vanlegast innanfor realfags- og ingeniørstudium.