Registrer søknaden din på vigo.novigo.no

vigo.no er nettstaden for deg som søkjer vidaregåande skole og formidling til læreplass i bedrift. Mange private vidaregåande skolar har søking direkte til skolen.

Har du spørsmål om søknaden din? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

Elektronisk ID

Når du skal bruke offentlege tenester på Internett, er sikker identifisering nødvendig. Elektronisk ID gjer kommunikasjonen trygg mellom deg og det offentlege, for eksempel når du skal søkje skoleplass. Derfor må du bruke elektronisk ID for å logge inn på vigo.no. Du kan velje mellom fire elektroniske ID-ar: MinID, BankID, Buypass og Commfides. På eid.difi.no får du hjelp og brukarstøtte til alle dei fire elektroniske ID-ane. Her på vilbli.no finn du berre informasjon om MinID.

Det er enkelt å bestille og ta i bruk MinID

Når du har fått aktiveringsbrevet, kan du velje mellom to registreringsmetodar:

1. Appbrukar
Last ned MinID-appen og registrerer deg ved å skanne QR-koden i brevet. Dette er den tilrådde metoden. Appen blir då også brukt som innloggingsfaktor ved dei neste påloggingane.

2. SMS-brukar
Du kan skanne QR-koden i brevet med mobilkamera eller gå til nettsida som er nemd i brevet, for å registrere deg. Du vil då bli ein SMS-brukar.

Begge metodane krev at du skriv inn fødselsnummer og lagar eit sjølvvalt passord.
 
Treng du hjelp til MinID?
Kontakt brukarstøtta for MinID og elektronisk ID på
eid.difi.no finn du også meir informasjon om dei to registreringsmetodane:

Registrer søknaden din på vigo.no

 • Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no.
 • Registrer søknaden din. Du finn informasjon på søkjesida.
 • Les instruksjonane nøye.
 • Sjå også Kva kan du søkje?.
 • Treng du hjelp med søknaden? Kontakt rådgivar på skolen din.
 • Hugs å skrive ut kvittering av søknaden før du loggar ut.
 • Har du avslutta grunnkolen i utlandet, må du kontakte fylket du skal flytte attende til før du kan søkje vidaregåande opplæring på vigo.no.

Endre opplysningar om deg på vigo.no

 • Før søknadsfristen kan du endre søknaden din når du vil på vigo.no.
 • Får du nytt mobilnummer eller ny e-postadresse må du
  • endre opplysningane på vigo.no (før 1. juli i dei fleste fylka)
   – hugs at du også må oppdatere mobilnummer og e-postadresse i MinID.
  • melde frå til inntakskontoret (etter 1. juli i dei fleste fylka).
  Tenk om ein annan får inntaksmeldinga di!

Vedlegg til søknaden

 • Merk alle vedlegg med fødselsnummer.
 • Pass på at du har så mange eksemplar av kvart vedlegg som det skal vere.
 • Send alle vedlegg til søknaden din per post til inntakskontoret i heimfylket ditt innan utløpet av søknadsfristen.

Kvar du får tak i vedleggskjema, finn du i informasjonen frå fylket ditt.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: