RådgivarI menyen for rådgivarar finn du informasjon og ressursar til rettleiingsarbeidet. I tillegg til generell informasjon kan det også vere informasjon frå ditt fylke, så du bør velje fylke.

Når du vel «Rådgivar» som status nedst til venstre på framsida, vil du på sidene med utdanningsprogram og programområde få opp skoletilboda i heile landet, og ikkje berre for kvart fylke. På den måten kan du få ei totaloversikt over tilboda.

Informasjon til rådgivarar på udir.no

På udir.no/laring-og-trivsel/radgiving finn du relevant og oppdatert informasjon om kva som skjer på rådgivingsfeltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: