Presentasjon (PowerPoint og pdf)Det er utarbeida ein presentasjon som gir informasjon om vidaregåande opplæring, utdanningsprogramma og programområda i Kunnskapsløftet. Presentasjonen er meint som eit hjelpemiddel for rådgivarar når dei skal halde orienteringsmøte om vidaregåande opplæring for elevar og føresatte.

Presentasjonen leggast ut i PowerPoint-format og pdf-format.

Presentasjon om skoleåret 2024–2025

Presentasjon for skoleåret 2024–2025 med endringar frå ny opplæringslov (blir sett i kraft 1. august 2024)Vedlegg

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet