Presentasjon (PowerPoint og pdf)Det er utarbeida ein presentasjon som gir informasjon om vidaregåande opplæring, utdanningsprogramma og programområda i Kunnskapsløftet. Presentasjonen er meint som eit hjelpemiddel for rådgivarar når dei skal halde orienteringsmøte om vidaregåande opplæring for elevar og føresatte.

Det er viktig å vere merksam på at presentasjonen omtalar det som er gjeldande for skoleåret 2022–2023 per 03.09.2021. Presentasjonen vert løpande oppdatert, og nye versjonar leggast ut på vilbli.no med datoangiving.

Presentasjonen leggast ut i PowerPoint-format og pdf-format og er tilgjengeleg på bokmål og nynorsk.

For å laste ned ei av de følgjende filene kan du:

  • høgre-klikke (på Mac ctrl + klikk) på lenkja og
  • velje «Lagre mål som...» for å lagre fila på maskina di.

Rettleiiing til bruk av presentasjonen, PDF, 15.10.2014

Presentasjon om skoleåret 2022–2023

Bokmål:

Nynorsk:


Vedlegg

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet