Påbygging til generell studiekompetanse

 • Kryssløp
 • Landslinjer
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Vidaregåande trinn 1

Fag- og timefordeling

Vg2 – Vidaregåande trinn 2

Fag- og timefordeling

Vg3 – Vidaregåande trinn 3 eller opplæring i bedrift

Fag- og timefordeling

 • Fellesfag (701 timar)
 • 140 Historie
 • 56 Kroppsøving
 • 140 Matematikk 2P-Y (praktisk)**
 • 84 Naturfag**
 • 281 Norsk
 • Programfag (140 timar)*
  Timane skal brukast til programfag frå utdanningsprogram for studiespesialisering.
 • • Realfag
 • • Språk, samfunnsfag og økonomi
 • Fotnotar
 • * Du som har brukt timar frå yrkesfagleg fordjuping til fellesfag/programfag på Vg1 og/eller Vg2, må erstatte desse timane med eit tilsvarande tal timar i programfag frå studieførebuande utdanningsprogram.

  ** Du som har teke Vg1 i eit studieførebuande utdanningsprogram og Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram (kryssløp), har avslutta naturfag og har hatt 140 av 224 timar matematikk. Du må derfor bruke 140 timar til programfag frå studieførebuande eller yrkesfaglege utdanningsprogram.

  • Med Vg1 frå eit yrkesfagleg utdanningsprogram, frå idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medium og kommunikasjon eller musikk, dans og drama skal du ha totalt 2804 timar over tre år.
  • Med Vg1 studiespesialisering skal du ha totalt 2664 timar over tre år.