Organisering av opplæringaFylkeskommunen pliktar å sørgje for vidaregåande opplæring for vaksne, men kan òg samarbeide med studieforbund, fjernundervisningsinstitusjonar o.l. om å gi tilbod til vaksne søkjarar. Opplæring for vaksne kan tilbydast på heil- eller deltid, som dag- eller kveldsundervisning, som komprimerte tilbod, som fjernundervisning og som nettundervisning. Opplæringstilbod for vaksne skal vere tilpassa arbeids- og livssituasjonen til den vaksne.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: