Opplæring og verdiskapingLæretida i bedrift blir delt inn i opplæring og verdiskaping. Verdiskaping vil seie at lærlingen/lærekandidaten skaper produkt eller tenester som bedrifta kan selje eller tilby sine kundar eller brukarar. Det er for verdiskapingstida lærlingen/lærekandidaten får lønn. I første delen av læretida er det mest opplæring, på slutten mest verdiskaping. Av den grunn får lærlingar/lærekandidatar vanlegvis mindre lønn på byrjinga enn på slutten av læretida.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: