Økonomi, bustad og skyssOpplæringa i offentlege vidaregåande skolar og i lærebedrifter er gratis. For elevar er også trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr gratis, både i offentlege vidaregåande skolar og i frittståande vidaregåande skolar med rett til statstilskot.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: