Landslinjer og landsdekkjande tilbodKva er landslinjer og landsdekkjande tilbod?

  • Landslinjer er eit utdanningstilbod i vidaregåande opplæring.
  • Dei har du rett til å søkje same kvar i landet du bur, og søkjarar frå heile landet stiller likt ved inntak.
  • Landsdekkjande tilbod er det berre grunnlag for å ha i eitt eller nokre få fylke. Desse blir finansierte av fylkeskommunane
  • For deg som søkjar er det i praksis ingen forskjell på landslinjer og landsdekkjande tilbod. Du søkjer desse tilboda via nettstaden www.vigo.no.

 

Oversikt over landslinjer og landsdekkjande tilbod

Nedanfor finn du ei fylkesvis oversikt over landslinjer og landsdekkjande tilbod. Ver merksam på at lista ikkje er komplett før i starten av januar, når alle fylka har lagt ut skoletilbuda sine på vilbli.no. Fram til fylka begynner å publisere tilboda sine i desember, er det inga liste her – men du kan sjekke oversikta over landslinjer og landsdekkjande tilbod dette skoleåret.


Sortert etter programområde    Sortert etter fylker

Studiespesialisering

Realfag med natur og miljø, Vg2

Rjukan videregående skole   Telemark

Realfag med natur og miljø, Vg3

Rjukan videregående skole   Telemark

Studiespesialisering med natur og miljø, Vg1

Rjukan videregående skole   Telemark
 

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: