Læreplan for yrkesfagleg fordjuping


Yrkesfagleg fordjuping (Vg1)

Timer 168

Trinn Vg1 – Vidaregåande trinn 1

På Vg1 skal yrkesfaglig fordypning brukes til:

 • Opplæring i kompetansemål fra læreplanene for opplæring i bedrift og Vg3 i skole fra eget utdanningsprogram

eller

 • Opplæring i kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift og Vg3 i skole fra andre utdanningsprogram
 • Dersom yrkesfaglig fordypning brukes til opplæring i bedrift, skal skolen ta initiativ til å samarbeide med opplæringsansvarlig i bedriften om å utarbeide lokale læreplaner.

eller

 • Opplæring i fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene
  Når timene til yrkesfaglig fordypning brukes til fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene, gjelder kompetansemål og timetall for disse fagene slik de er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Når timetallet i programfaget er lavere enn timene som er satt av til yrkesfaglig fordypning, må resten av timene brukes til yrkesfaglig fordypning etter punktene over.

Yrkesfagleg fordjuping (Vg2)

Timer 253

Trinn Vg2 – Vidaregåande trinn 2

På Vg2 skal yrkesfaglig fordypning brukes til:

 • Opplæring i kompetansemål fra læreplanene for opplæring i bedrift og Vg3 i skole fra eget utdanningsprogram

eller

 • Opplæring i kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift og Vg3 i skole fra andre utdanningsprogram
  Unntak på Vg2:
  Dette gjelder ikke for elever som følger utdanningsprogrammene for bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. For disse utdanningsprogrammene skal yrkesfaglig fordypning på Vg2 bare brukes til opplæring i kompetansemål fra læreplanene fra eget utdanningsprogram.
 • Dersom yrkesfaglig fordypning brukes til opplæring i bedrift, skal skolen ta initiativ til å samarbeide med opplæringsansvarlig i bedriften om å utarbeide lokale læreplaner.

eller

 • Opplæring i fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene
  Når timene til yrkesfaglig fordypning brukes til fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene, gjelder kompetansemål og timetall for disse fagene slik de er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Når timetallet i programfaget er lavere enn timene som er satt av til yrkesfaglig fordypning, må resten av timene brukes til yrkesfaglig fordypning etter punktene over.

Programområde med yrkesfagleg fordjuping

Yrkesfagleg fordjuping
Aktivitør (Vg2, 253 timar) Akvakultur (Vg2, 253 timar) Ambulansefag (Vg2, 253 timar) Anleggsgartnar (Vg2, 253 timar) Anleggsteknikk (Vg2, 253 timar) Arbeidsmaskinar (Vg2, 253 timar) Automatisering (Vg2, 253 timar) Bakar og konditor (Vg2, 253 timar) Barne- og ungdomsarbeidarfag (Vg2, 253 timar) Betong og mur (Vg2, 253 timar) Bilskade, lakk og karosseri (Vg2, 253 timar) Blomsterdekoratør (Vg2, 253 timar) Brønnteknikk (Vg2, 253 timar) Børsemakar (Vg2, 253 timar) Båtbyggjar (Vg2, 253 timar) Datateknologi og elektronikk (Vg2, 253 timar) Drone (Vg2, 253 timar) Duodji (Vg2, 253 timar) Elenergi og ekom (Vg2, 253 timar) Fiske og fangst (Vg2, 253 timar) Flyfag (Vg2, 253 timar) Fotterapi og ortopediteknikk (Vg2, 253 timar) Frisør (Vg2, 253 timar) Gull- og sølvsmedhandverk (Vg2, 253 timar) Helsearbeidarfag (Vg2, 253 timar) Helseservicefag (Vg2, 253 timar) Heste- og dyrefag (Vg2, 253 timar) Heste- og hovslagerfag (Vg2, 253 timar) Hudpleie (Vg2, 253 timar) Industriteknologi (Vg2, 253 timar) Informasjonsteknologi (Vg2, 253 timar) Interiør og eksponeringsdesign (Vg2, 253 timar) Kjemiprosess- og laboratoriefag (Vg2, 253 timar) Klima, energi og miljøteknikk (Vg2, 253 timar) Kokk- og servitørfag (Vg2, 253 timar) Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk (Vg2, 253 timar) Køyretøy (Vg2, 253 timar) Landbruk og gartnarnæring (Vg2, 253 timar) Maritime fag (Vg2, 253 timar) Matproduksjon (Vg2, 253 timar) Medieproduksjon (Vg2, 253 timar) Overflateteknikk (Vg2, 253 timar) Plast og kompositt (Vg2, 253 timar) Reindrift (Vg2, 253 timar) Røyrleggjar (Vg2, 253 timar) Sal og reiseliv (Vg2, 253 timar) Saum og tekstilhandverk (Vg2, 253 timar) Service, tryggleik og administrasjon (Vg2, 253 timar) Skogbruk (Vg2, 253 timar) Smed (Vg2, 253 timar) Transport og logistikk (Vg2, 253 timar) Trearbeid (Vg2, 253 timar) Treteknikk (Vg2, 253 timar) Tømrar (Vg2, 253 timar) Urmakar (Vg2, 253 timar)