Kvar finner de informasjon?For å bli gode rettleiarar er det nødvendig at de også kjenner til skolesystemet og utdanningsmoglegheitene i dag. Aktuell informasjon kan de få på mange måtar:

  • Ungdomsskolen arrangerer ulike informasjonsmøte om utdanning og framtidig yrkesval, og elevane får med seg informasjonsmateriell heim frå skolen.
  • Det blir vanlegvis arrangert informasjonsmøte for føresette.
  • De kan møte opp på «open dag» på vidaregåande skolar eller besøkje utdannings- og yrkesmesser.
  • I tillegg kan de be om ein individuell samtale med utdannings- og yrkesrådgjevaren for å drøfte ulike utdanningsval.
  • vilbli.no finn du utfyllande informasjon om vidaregåande opplæring.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet