Kva for skolar kan du søkje på?Hovedregelen er at du skal søkje vidaregåande opplæring i det fylket du bur i, eventuelt i nabofylke som fylket ditt har gjort spesielle avtaler med. Det er lokale reglar om kvar du kan søkje innanfor fylket ditt, om du får lov til å ønskje skole, osv.

Oversikt over skolane

Dei fleste som tek vidaregåande opplæring går eitt eller fleire år i skole som elev. Det finst både offentlege og frittståande vidaregåande skolar. Du må søkje om plass i vidaregåande skole.

fylkesoversikta finn du oversikt over alle skolane i fylket.

På sidene med utdanningsprogramma finn du oversikt over kva for skolar som tilbyr dei ulike programområda. Skoletilboda blir vedtekne kvart år i januar (for neste skoleår). Hugs å velje fylket ditt i nedtrekkslista øvst på vilbli.no!

Skolegang utanfor eige fylke, på Svalbard eller i utlandet

Det er også mogleg å ta vidaregåande opplæring andre stader. Les meir i desse avsnitta i menyen til venstre:

Kva for skolar kan du søkje på?

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: