Korleis søkjer du?vigo.no

vigo.no er nettstaden for deg som søkjer vidaregåande skole og formidling til læreplass i bedrift. Mange privatskolar har søking direkte til skolen.

  • Logg inn på vigo.no med MinID.
  • Registrer søknaden din.
  • Hugs å skrive ut kvittering på søknaden.
  • Fram til søknadfristen går ut (1. februar eller 1. mars), kan du endre søknaden så mange gonger du vil.
  • Du kan endre mobilnummer og adresser på vigo.no før 1. juli (i dei fleste fylka). Etter denne datoen må inntakskontoret ha melding.

Kva er MinID?

MinID er éin av fire elektroniske ID-ar du kan velje mellom når du skal logge inn på offentlege teenester på Internett (mellom anna vigo.no).

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: