Korleis søkjer du læreplass?Søk via vigo.no

 • Sjølv om du søkjer læreplass på annan måte, må du alltid søkje om formidling til læreplass via vigo.no.
 • Søknadsfristen er 1. mars (1. februar for lærekandidatar).
 • Hugs å skrive ut kvittering av søknaden. 

Logg inn på vigo.no med MinID

MinID er éin av fire elektroniske ID-ar du kan velje mellom når du skal logge inn på offentlege tenester på Internett. Når du skal bruke MinID første gongen, må du identifisere deg med PIN-kode: 

 • Du får brev med PIN-kodar til MinID i posten ved årsskiftet (dersom du ikkje har brukt MinID tidlegare).
Viktig!
 • Hugs passordet ditt til MinID!
 • Lær deg fødselsnummeret ditt
 • Du treng mobiltelefonen din*

 • Ta godt vare på PIN-kodebrevet ditt!
 • Treng du hjelp med MinID?
  Har du mista PIN-kodane eller gløymt passordet?
  Les om å logge inn på vigo.no og hjelp til MinID.

*
Har du ikkje mobiltelefon, må du bruke PIN-kodar frå kodebrevet.

Ta kontakt med bedrifter sjølv

På sidene med utdanningsprogramma (f.eks. tømrarfaget) finn du oversikt over kva for lærebedrifter og opplæringskontor som gir opplæring i dei ulike lærefaga. Hugs å velje fylket ditt i nedtrekkslista øvst på vilbli.no (ikkje alle fylke har lagt ut oversikt over opplæringskontor og lærebedrifter).

Mange bedrifter annonserer ledige læreplassar i aviser og på Internett. Du bør følgje godt med og søkje slike læreplassar. Ta gjerne direkte kontakt med bedrifta. Annonserte læreplassar kan du søkje i eller utanfor ditt eige fylke.

Får du avtale om læreplass, må du alltid hugse å sende inn stadfesting frå bedrifta per post til inntakskontoret eller fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Dette bør du sjekke før du søkjer

Det kan stillast spesielle krav til deg som yrkesutøvar, og som regel må du oppfylle dei same krava for å få læreplass. Det kan vere krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om eigenskapar og formelle krav til dei yrka du er interessert i før du bestemmer deg for kva du vil søkje.

Ver tilgjengeleg på mobiltelefon!

 • Formidling til læreplass skjer heilt fram til ca. 1. september.
 • Bedriftene ringjer gjerne for å avtale intervju
 • Ver derfor tilgjengeleg på mobiltelefon i heile formidlingsperioden.

Endre opplysningar om deg på vigo.no

 • Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no.
 • Får du nytt mobilnummer, ny e-postadresse eller ny adresse, må du
  • endre opplysningane på vigo.no (før 1. juli i dei fleste fylka).
  • melde frå til inntakskontoret (etter 1. juli i dei fleste fylka).
  Tenk om bedrifta ikkje får tak i deg!

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: