Musikk, dans og drama

  • Opplæring i skole
1. år
2. år

Vg1 – Vidaregåande trinn 1

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Opptak til Vg1 musikk, dans og drama

  • I søknaden din må du oppgi kva fordjuping du ønskjer: dans, drama eller musikk. Sjekk skolane sitt tilbod, det er få skolar som tilbyr alle dei tre kunstartane.
  • Inntil halvparten av elevane på Vg1 kan takast inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheiter. Dersom dette gjeld i fylket ditt, vil du finne nærare informasjon om det under Elev eller privatist?.

Les om


Vg2 – Vidaregåande trinn 2