Idrettsfag

  • Opplæring i skole
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Vidaregåande trinn 1

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Opptak til Vg1 idrettsfag

  • Skolane kan spesialisere seg på idrettar. Sjekk skolane sitt tilbod, det er få skolar som tilbyr alle idrettar. I nokre tilfelle blir du beden om å oppgi i søknaden kva idrett du ønskjer.
  • Inntil halvparten av elevane på Vg1 kan takast inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheiter. Dersom dette gjeld i fylket ditt, vil du finne nærare informasjon om det under Elev eller privatist?.

Les om


Vg2 – Vidaregåande trinn 2

Inntakskrav

Vg1 idrettsfag eller tilsvarande.

Vg3 – Vidaregåande trinn 3

Inntakskrav

Vg2 idrettsfag eller tilsvarande.