Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign

Du lærer

 • design og visuelle uttrykk
 • vidareutvikling av kreative ferdigheiter
 • utvikling og utføring av ulike teknikkar og uttrykk
 • om stilhistorie og trendar
 • om kommunikasjon og kundebehandling

Du bør vere

 • kreativ og ha estetisk sans
 • interessert i å arbeide med hendene
 • interessert i visuelle uttrykksformer
 • nøyaktig og uthaldande

Du kan bli

Arbeidssteder

 • blomsterforretning eller blomsterverkstad
 • frisørsalongar eller teater
 • reklame-, design- og mediebyrå
 • eiga bedrift

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta meisterbrev dersom du har fag- eller sveinebrev i eit fag som ligg under meisterbrevordninga, og dersom du har nok praksiserfaring. Meisterutdanninga kvalifiserer deg til ei leiar- eller mellomleiarstilling på fagområdet ditt, og ho gjev deg kompetanse til at du kan starte di eiga bedrift.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.