Fellesfag

Dette er obligatoriske fag som inngår på kvart årstrinn ved opplæring i skole, t.d. norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Dei fleste fellesfag er gjennomgåande fag; dei har felles læreplan i grunnskolen og vidaregåande skole. Opplæringa i fellesfag skal tilpassast dei ulike utdanningsprogramma i vidaregåande skole.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet