Dialog om anna utvikling

Som elev har du rett til jamleg dialog med kontaktlæraren din om di eiga utvikling i forhold til formålsparagrafen i opplæringslova, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet