Bustad

Dersom du bur slik til eller har så lang veg til skolen at du ikkje kan bruke dagleg skyss, skal fylkeskommunen hjelpe deg med å skaffe deg bustad. Enkelte vidaregåande skolar har internat.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: