Atterhald

Fylkeskommunane tek generelt atterhald om at det annonserte opplæringstilbodet kan endrast, til dømes på grunn av for få søkjarar. Det kan òg gjerast endringar i dei fylkeskommunale inntaksreglane.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: