Alternative opplæringstilbod i fylketDei fleste fylkeskommunane har alternative opplæringstilbod i tilknyting til dei ordinære utdanningsprogramma og programområda. Det kan vere spesielt tilrettelagt opplæring for deg som har behov for det, eller spesielle tilbod for deg som har falle ut av vidaregåande opplæring.

Alternative opplæringstilbod kan for eksempel vere

  • tilbod som kombinerer skole og utplassering i arbeidslivet (som for eksempel praksisbrev).
  • tilbod med spesiell vekt på arbeids- og butrening innanfor forskjellige utdanningsprogram.
  • tilbod om førebuande år eller innføringsår som kombinerer fleire utdanningsprogram, osv.

På sidene med utdanningsprogramma og i informasjonen fra fylket ditt nedanfor finn du oversikt over kva for tilbod som blir gitt.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: