Yrkesfagleg, skolebasert opplæring for vaksneDet kan òg tilbydast yrkesfagleg opplæring for vaksne i fag som fører fram til yrkeskompetanse utan fag/sveinebrev. Du kan få meir informasjon ved inntakskontoret eller vaksenopplæringssenter i fylket ditt.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.