Vurdering, fråvær og vitnemål

I vidaregåande opplæring skal du få vurdering, både undervegs- og sluttvurdering. Du kan klage på sluttvurderinga.

Du skal få dokumentasjon på den kompetansen du har oppnådd.
 

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.