VarslingDu og foreldra dine skal varslast skriftleg dersom det er tvil om at du kan få

  • halvårsvurdering med karakter
  • standpunktkarakter

i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for å fastsetje karakter.

Du og foreldra dine skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at du ved halvårsvurderinga med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren «Nokså god» eller «Lite god» i orden eller i åtferd.

Varselet skal bli gitt utan ugrunna opphald. Det skal gi deg høve til å sikre at det finst grunnlag for karakterfastsetjing eller gi deg høve til å forbetre karakteren i orden eller i åtferd.

Etter at du har fylt 18 år blir ikkje foreldra dine varsla med mindre du har gitt samtykke til det.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.