Utskrift av strukturkartet (pdf)Her kan du laste ned tilbodsstrukturen med utdanningsprogram, programområde og kompetansar i pdf-format. Pdf-fila blir automatisk laga ut frå vilbli.no når du trykkjer på ei av lenkjene nedanfor. Du får slik alltid siste versjon av tilbodsstrukturen når du lastar ned dokumentet.

Tilbodsstruktur, 2023–2024

Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, 2023–2024, bokmål
Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, 2022–2023, nynorsk

Tilbodsstruktur LK06

Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, Vg3, 2021–2022, bokmål
Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, Vg3, 2021–2022, nynorsk

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.