Til deg som er minoritetsspråkleg søkjarI Noreg har du rett til vidaregåande opplæring dersom du har

  • fullført norsk grunnskole eller tilsvarande opplæring i utlandet i minst 9 år
  • gyldig opphaldsløyve i Noreg

Har du nyleg begynt på skole i Noreg? 

  • Minoritetsspråklege elevar som har gått kort tid i norsk grunnskole, har også rett til vidaregåande opplæring.
  • Alle elevar som blir skrivne ut av 10. trinn, får eit vitnemål og kan søkje inntak til vidaregåande opplæring.

Språklege utfordringar?

  • Det finst spesielle rettar og tilbod til deg som har eit anna morsmål og opplever språklege utfordringar.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.