Stranda vidaregåande skule

Vidaregåande skole

Kontaktinformasjon

E post stranda.vgs@mrfylke.no
Nettsted www.stranda.vgs.no
Navn Stranda vidaregåande skule
Besøksadresse Hevsdalsvegen 52, 6200 Stranda
Postadresse Hevsdalsvegen 52
6200 Stranda
Telefon 71 28 19 00
Organisasjonsform Offentleg
Elevar 230
Målform Nynorsk

Opplæringstilbod

Tilbod er ikkje fastsett for skoleåret 2024-2025, men skal seinast liggje føre i januar 2024.
Vel skolear 2023-2024 for å sjå tilboda som gjeld i år (det kan fastsetjast andre tilbod for 2024–2025).