Spesielle tilbod i fylketVed nokre skolar i nokre fylke blir det oppretta spesielle tilbod. Slike spesielle tilbod kan vere fordjupingar innanfor eit programområde (f.eks. idrettsfag med alpint eller studiespesialisering med toppidrett) eller kombinasjon av yrkesfaglege og studieførebuande programområde (f.eks. yrkes- og studiekompetanse – YSK / tekniske og allmenne fag – TAF).

Du finn oversikt over dei spesielle tilboda i ditt fylke under det enkelte programområdet på sidene med utdanningsprogramma (tilboda blir lagde ut i januar). Du kan òg lese meir på denne sida, dersom fylket ditt har lagt inn informasjon nedanfor.