Søknadsfristar og inntakskalenderSøknadsfristar

  • 1. mars er ordinær søknadsfrist for vidaregåande skole og formidling til læreplass.
  • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Kven søkjer 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjeld for alle som skal søkje ordinært inntak til videregåande opplæring og til læreplass.

Kven søkjer 1. februar?

For nokre søkjarar er søknadsfristen 1. februar. Dette gjeld:

Sjå òg informasjon frå fylket ditt nedanfor.

Slik søkjer du

  • Du søkjer via nettstaden vigo.no.
  • Nettstaden er open heile døgnet frå byrjinga av januar og fram til søknadsfristen. Han stengjer kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
  • Du kan endre på søknaden din heilt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikkje søkje via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
  • Sjå òg Registrer søknaden din på vigo.no.

Har du spørsmål til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmare informasjon.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Informasjon frå Møre og Romsdal vil vere klar i løpet av hausten

Møre og Romsdal har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart han er klar.

  • Det er viktig at du les tilleggsinformasjonen frå Møre og Romsdal.
  • Hald deg derfor oppdatert på vilbli.no utover hausten!

Her kan du lese informasjonen som gjeld for dette skuleåret:
Søknadsfristar og inntakskalender (skuleåret 2023-2024)