SøknadsfristarOrdinær søknadsfrist til høgare utdanning er 15. april. Ein del grupper har søknadsfrist 1. mars. Det gjeld: 

  • Søkjarar til Politihøgskolen
  • Søkjarar til luftfartsfag ved Univeristetet i Tromsø
  • Søkjarar med utanlandsk utdanning utanfor Norden
  • Søkjarar som søkjer med realkompetanse
  • Søkjarar som søkjer om tidleg opptak
  • Søkjarar som søkjer om særskild vurdering
Les meir på Samordna opptak.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.