Restaurant- og matfag

  • Opplæring i skole
1. år
2. år

Vg1 – Vidaregåande trinn 1

Skolar som tilbyr dette
Tilbod er ikkje fastsett for skoleåret 2023-2024, men skal seinast liggje føre i januar 2023.
Vel Skoleår 2022–2023 for å sjå tilboda som gjeld i år (det kan fastsetjast andre tilbod for 2023–2024).

Vg2 – Vidaregåande trinn 2