Rett til omvalDersom opplæringsløpet du har valt, ikkje passar for deg, har du rett til å gjere eitt omval. Omval tyder at du vel eit anna utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. (Dersom du ønskjer å ta det same utdanningsprogrammet eller programområdet om igjen, er det ikkje eit omval.)

For å ha rett til omval må du ha ungdomsrett.

  • Du kan gjere omval til eit lågare trinn, til dømes velje eit nytt utdanningsprogram på Vg1 etter at du er ferdig med Vg2.
  • Du kan gjere omval på samme trinn, til dømes ved å velje eit nytt programområde på Vg2.
  • Ved omval får du utvida tid, slik at du kan fullføre opplæringa. Hugs at omval med rett til utvida tid berre kan gjerast éin gong.

Fylket har ein frist for når i skoleåret du begynner å bruke av opplæringsretten din. Denne fristen er tidlegast 1. november, men i nokre fylke er han seinare enn dette. Det er først når du avbryt opplæringa etter denne fristen, at du ved omval har bruk for å få utvida opplæringsretten din.

Du kan ikkje gjere omval etter fullført treårig vidaregåande opplæring i skole eller avlagd fag-/sveineprøve.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.